Maskara RSS

“Maska-ra”, një ndër shumë prej tradhëtive Covid - 19 Tradhëtitë bashkëshortore, të zbuluara në kohërat e izolimit prej pandemisë, u bënë temat më të shpeshta të diskutimit në chat-et online e në kafet e para të postizolimit. “Maska-ra” është njëra prej

tyre, që mund të jetë edhe historia jote, apo e shoqes, shokut, fqinjëve e ndonjë të afërmi në fisin tuaj. Dëgjojeni serinë podcast dhe krahasoni përfundimin me historitë tuaja. Se fillimin, të gjitha tradhëtitë njësoj e kanë.